Set of 4 Zig Zag Stamped Napkins

Set of 4 Zig Zag Stamped Napkins

$ 24.00

Set of 4 Zig Zag Stamped Napkins

Set of 4

Cotton

Zig Zag Print

16 x 16"